Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajına Etkileri

18 Nisan 17

  Kurumsal Sosyal sorumluluk projeleri 2000’li yıllardan itibaren giderek artan bir trend ile kurumların yapılacaklar listesinde yerini almaya başladı. KSS projelerinin kurumların imajı üzerinde ki etkileri göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Değişen ve dönüşen dünya da satış ve pazarlama politikalarının bir parçası haline gelen bu projeler ile fark yaratmak kurumlar için bir ayrıcalık olarak görülmektedir. Başarılı örnekleri ile tüketici ve kurumu birbirine yakınlaştıran ve arada köprü görevi gören bu projeler kurum imajı açısından artı değer taşımaktadır.

     Kurumlar gerek ürettikleri gerekse sağladıkları hizmetle birlikte toplum ile sürekli olarak bir etkileşim halindedirler. Ticaret anlayışı ile kurulan bu ilişki günümüzde değişim göstermeye başlamıştır. Kurumlar bu standart kalıbın dışına çıkıp toplumun sorunlu alanlarına yönelik analizler yaparak, belirlenen noktalarda iyileştirme çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Bu iyileştirme çalışmaları Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri olarak anılmaktadır. Her kurum farklı alanlarda proje üretmektedir. Proje öncesinde gerekli araştırmalar yapılmakta ve alana yönelik ihtiyaçlar belirlenmektedir. Günümüzde kurumların bu çalışmaları yürütecek departmanları ya da bu konuda danışmanlık alabilecekleri kuruluşlar bulunmaktadır. Kurumlar uyguladıkları doğru projeler sayesinde toplumda güvenilir marka olma yolunda ilerlerler. Doğru projeyi uygulamak içinde uzun bir araştırma dönemi ve doğru uygulama alanını bulmak gereklidir. Uygun projeler doğru insanlar ile buluştuğunda markanın imajına pozitif katkı sağlamaktadır.

     Gelişen dünyada bireyler rahatlıkla birbirlerinden haberdar olabildikleri gibi, kurumlardan ve onların projelerinden de rahatlıkla haberdar olabiliyorlar. O nedenle tüketici projenin pek çok aşamasında gözlem şansına sahip oluyor. Bu durumda atılan her adımın kurum ve markalar için pozitif ya da negatif geri dönüşler yaratmasına sebep oluyor. Uygun ve doğru projeler ile kurum ve markaların görünürlüğü ve güvenilirliği artıyor. Markalar arası oluşan rekabet ortamında projeler sayesinde bazı markalar tüketicinin gözünde bir adım öne geçebiliyor. Bireylerin tüketim alışkanlıklarında ve markalara olan bakış açılarında da değişimler meydana geliyor.

     Ülkemizden kurumsal sosyal sorumluluk projelerine verilebilecek en iyi örnekler; Koç Topluluğunun projesi ‘ Meslek Lisesi, Memleket Meselesi’, Turkcell’in yürüttüğü ‘Kardelenler’, Eti’nin yürüttüğü ‘Eti Çocuk Tiyatrosu’. Bu üç proje farklı alanlara odaklanarak, farklı çalışmalar yürütmüşlerdir. Fakat temelde her üç projenin de kurum ve marka için olan getirisi benzerdir. Bunlar markanın artan görünürlüğü, tüketicinin gözünde oluşan pozitif imaj ve artan marka değeridir.

     Sonuç olarak etik, yasal, ekonomik ve yardımlaşma temeline dayalı olarak yürütülen sosyal sorumluluk projeleri sayesinde toplum ve kurumlar ortak bir payda da buluşmaktadırlar. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile geleneksel ticari ilişki kalıbının dışında kurulan farklı bir toplum- kurum ilişkisi ile yeni bir döneme girilmiştir. Bilinçlenen ve bilgi sahibi olan bireyler tüketim alışkanlıklarını farklılaştırmaya ve farkındalığa dayalı olarak yönetmeye başlamıştır. Toplumdan uzak, toplum faydası gözetmeyen ve şeffaflıktan yana olmayan kurum ve markalar toplum gözünde değer kaybetmektedir. Yürütülen doğru projeler, bireylerin gözünde pozitif imaj yaratarak; markaları ve kurumları bir adım öne geçirmektedir.

 


Dünyadan Biz Sorumluyuz...

''SosyalBen Akademi 2015 yılında Ece Çiftçi tarafından kurulmuş SosyalBen Vakfı’nın ikinci iktisadi işletmesidir. Sosyal girişimci bir kuruluş olan SosyalBen Akademi, Türkiye’deki gönüllülük oranını artırabilmek ve daha yaşanılabilir bir dünya yaratmak için kurumsal firmalara, eğitim kurumlarına ve yurt dışı üniversitelerine hazırlanan bireysel öğrencilere sosyal sorumluluk proje danışmanlığı hizmeti vermektedir.''

 

SOSYALBEN AKADEMİ HİZMET MODELLERİ

SOSYAL SORUMLULUK

DANIŞMANLIĞI

ALT

PROGRAMLAR

GÖNÜLLÜ

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

 

BLOG
DUYURULAR

NASIL ÇALIŞIYORUZ ?

 

 

246 PROJE GERÇEKLEŞTİ
5929 SAAT GÖNÜLLÜ FAALİYET GERÇEKLEŞTİ
2127 ÖĞRENCİ PROJELERİNE LİDERLİK YAPTI

E BÜLTEN KAYIT

Projelerimizden, kampanyalarımızdan, geliştirdiğimiz yeni hizmetlerden, duyurulardan, bildirimlerden haberdar olmak için E BÜLTEN KAYIT formu ile sistemimize kaydolmanız yeterlidir.

E BÜLTEN KAYIT

KAYDET