Kalıcı Öğrenme İçin Bir Yöntem: Deneyimsel Öğrenme Nedir?

07 Şubat 18

      Öğrenme, belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, gerektiğinde bunları değiştirip yenilerini edinebilme yeteneğidir. Karşılaşılan durum sonrasında edinilen bilginin davranışa dönüştürülmesidir. Öğrenme yıllar boyunca anlamsal olarak değişim gösterirken aynı zamanda öğrenmenin metodu da zaman içerisinde farklılık gösteren eğitim ve öğretim anlayışlarıyla gelişmiştir.

     Kullanılan öğrenme metodu verilen ya da edinilen bilgiyi ‘oku, öğren, ezberle ve kullan’ olmaktan çıkıp; ‘fark et, gör, deneyimle, öğren ve kullan’ sistematiğine doğru şekillenmiştir. Bu noktada öğrenmeyi, “bilginin deneyimler yoluyla oluşması süreci” olarak tanımlayan David Kolb’un tanımının üzerinden durmak önemlidir. Kolb’a göre öğrenme 4 aşamada gerçekleşmektedir. Bunlar ‘Hissetme, Gözlemleme, Düşünme ve Deneyimleme aşamalarıdır. Bu şekilde birey edindiği bilgiyi önce anlamalı sonra dış dünyayı ve çevreyi gözlemlemeli; üzerine düşünmeli ve tüm bu süreçler sonrasında konu için davranış sergileyerek deneyim elde etmelidir. Bu şekilde bireyler öğrenir ve kazanım elde eder.

Peki bireyler deneyimlediklerini gerçekten daha kolay mı öğrenirler?

     Deneyim, kişinin doğrudan algıları ve etkinlikleriyle kazandığı bilgi, beceri ve tavırların bütünüdür. Doğrudan algılanan ve kişinin aktifliğiyle elde ettikleri tüm davranışlar bireyin hayatında kalıcı olarak etki bırakır. Deneyimleyerek öğrenme sonucunda da bireyler öğrendiklerini kalıcı olarak hayatlarına katarlar. Kişinin ya da çocuğun birebir teması ile hayatına kattıkları, çoklu öğrenme süreçlerini içerdiği için farkındalık kazanılarak öğrenilmiş olur.

     Yani öğrenme sadece çocuğun sınıf içerisindeki kazanımları olmaktan çıkıp, kişisel hayatında ve eğitim hayatı içinde fayda sağladığı her noktada kazanabileceği bir tutum haline dönüşür. Örneğin çocuğun teori eğitimde aldığı çevre bilinci konusuna; çevreyi ve sorunları birebir gözlemleyerek ve çözüm fikri üreterek hâkim olması sağlanacaktır. Böylece edindiği bilgi deneyimle daha hızlı bir şekilde hayatına yerleşecektir ve gerçek öğrenme sağlanmış olacaktır.

     Değişen ve hızla gelişen dünyada yeni eğitim yöntemleriyle ve yeni nesil bilgiye ulaşma yöntemleriyle farkındalık sahibi, duyarlı ve bilinçli bireylere dönüşen nesiller yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Tüm bu süreçte deneyimlerle kazanılmış öğrenim anlayışı yani deneyimsel öğrenme anlayışı gelişim göstermeye ve uygulama alanını genişletmeye devam etmektedir.

 

 

 

   


Dünyadan Biz Sorumluyuz...

''SosyalBen Akademi 2015 yılında Ece Çiftçi tarafından kurulmuş SosyalBen Vakfı’nın ikinci iktisadi işletmesidir. Sosyal girişimci bir kuruluş olan SosyalBen Akademi, Türkiye’deki gönüllülük oranını artırabilmek ve daha yaşanılabilir bir dünya yaratmak için kurumsal firmalara, eğitim kurumlarına ve yurt dışı üniversitelerine hazırlanan bireysel öğrencilere sosyal sorumluluk proje danışmanlığı hizmeti vermektedir.''

 

SOSYALBEN AKADEMİ HİZMET MODELLERİ

SOSYAL SORUMLULUK

DANIŞMANLIĞI

ALT

PROGRAMLAR

GÖNÜLLÜ

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

 

BLOG
DUYURULAR

NASIL ÇALIŞIYORUZ ?

 

 

246 PROJE GERÇEKLEŞTİ
5929 SAAT GÖNÜLLÜ FAALİYET GERÇEKLEŞTİ
2127 ÖĞRENCİ PROJELERİNE LİDERLİK YAPTI

E BÜLTEN KAYIT

Projelerimizden, kampanyalarımızdan, geliştirdiğimiz yeni hizmetlerden, duyurulardan, bildirimlerden haberdar olmak için E BÜLTEN KAYIT formu ile sistemimize kaydolmanız yeterlidir.

E BÜLTEN KAYIT

KAYDET