Dünyadan Sorumlu Gelecek Nesiller İçin; Sosyal Sorumluluk 04 Şubat 17
Dünyadan Sorumlu Gelecek Nesiller İçin; Sosyal Sorumluluk

2000’li yıllardan bu yana son 16 yıldır, sosyal sorumluluk projeleri hem kurumlar hem de bireyler arasında oldukça popüler. Toplumsal sorunlara kalıcı çözümler üretmek birçok kurum için oldukça önemli bir kavram haline geldi. Fakat hala sosyal sorumluluk projelerinin sürdürülebilirliği hakkında birçok problemle...

DEVAM
27 Mart 20
Danışman Köşesi / Liseli Gençlerde E-Gönüllülük!

Liseli Gençlerde E-Gönüllülük!   Gönüllülük dediğimiz şey nedir? ‘’Gönüllülük; bireyin hiçbir çıkar ve karşılık beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak, toplumsal katma değer yaratmak ya da doğanın yararına olduğu d&uu...

DEVAM
27 Mart 17
Sosyal Sorumluluk Projelerinde Yer Almanın Psikolojik Gelişimdeki Yeri ve Önemi

      Biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişim insanın yaşamının temellerini oluşturan etmenler. Doğum anından itibaren başlayan bu süreç ömür boyu devam etmektedir. Her birey benzer gelişim aşamalarını farklı şekillerde tamamlamaktadır. Biyolojik gelişim süreçlerine nazaran psikolojik ve sosyal gelişim süreçlerinde pek çok fa...

DEVAM
Neden Erken Yaştan İtibaren Sosyal Sorumluluk Projelerine Katılım Sağlanmalı? 03 Nisan 17
Neden Erken Yaştan İtibaren Sosyal Sorumluluk Projelerine Katılım Sağlanmalı?

        Çocuklar küçük yaşlarından itibaren eğitim sisteminin içerisinde, büyük hedefler için uğraş veriyorlar. İyi bir lise, iyi bir üniversite ve yüksek akademik başarı en büyük beklentiler arasında yer alıyor. Tabi tüm bu istekler için sıkı bir çalışma ve yoğun bir tempo gerekiyor. &O...

DEVAM
CV' de Fark Yaratan Kriter: Sosyal Sorumluluk 11 Nisan 17
CV' de Fark Yaratan Kriter: Sosyal Sorumluluk

      Günümüzde birçok gencin odasında bir enstrüman vardır ve çoğu birey bir müzik aleti çalmayı denemiştir. Kişilerin CV hazırlama zamanı geldiğinde, bireyler bu etkinlikler ile çok az ilgilense bile Cv’lerinde yer verirler. Hal böyle olunca CV’lerde sosyal beceriler ve hobiler geniş yer tutar. Bu duru...

DEVAM
Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajına Etkileri 18 Nisan 17
Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajına Etkileri

  Kurumsal Sosyal sorumluluk projeleri 2000’li yıllardan itibaren giderek artan bir trend ile kurumların yapılacaklar listesinde yerini almaya başladı. KSS projelerinin kurumların imajı üzerinde ki etkileri göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Değişen ve dönüşen dünya da satış ve pazarlama politikalarının bir parçası haline gelen bu p...

DEVAM
Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Toplumsal Duyarlılık 28 Nisan 17
Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Toplumsal Duyarlılık

       İnsan yıllar boyunca sosyal bir varlık olarak yaşamını sürdürmüş ve yaşadığı toplum ile iletişim ve etkileşim içerisinde olmuştur. İletişim kanalları ve etkileşim tarzları yıllar içerisinde ve kültürden kültüre farklılık göstermiştir. Fakat insan her zaman için çevresi ile olan bağını kaybetmemiştir...

DEVAM
Sosyal Sorumluluk Yaşam Biçimi Olabilir mi? 09 Mayıs 17
Sosyal Sorumluluk Yaşam Biçimi Olabilir mi?

 İnsanlar doğarlar, gelişirler ve çeşitli aşamalardan geçerek yetişkin olurlar. Bu zaman zarfında, çok çeşitli evreleri hayatın diliminde yaşarlar. Çevre ve aile faktörlerini alarak gelenekler, görenekler ile bir sarmal da yaşamlarını kurarlar ve geliştirirler. Kişi ilk davranış biçimlerini anne ve babadan alır, büyüdükç...

DEVAM
Farklı ve Yaratıcı Bir Öğrenme Tekniği Service Learning 25 Mayıs 17
Farklı ve Yaratıcı Bir Öğrenme Tekniği Service Learning

   Klasik eğitim modellerinde öğrenciler temel ders içerikleri belirlenmiş olan müfredatlar doğrultusunda eğitim görürler. Bu eğitimin temelinde Matematik, Türkçe, Tarih ve Fen Bilimleri gibi dersler yer almaktadır. Yani teorisi ve konusu bol, uygulaması az olan dersler. Bu ders içerikleri her eğitim yılında genişleyerek üniversite yılla...

DEVAM
Fark Yaratan Olmak 12 Eylül 17
Fark Yaratan Olmak

     Her birey doğduğu andan itibaren yaşadığı toplumun kültürel değerleri doğrultusunda şekillenmeye başlamaktadır. Bireyler kendi kültürlerinde onlar için belirlenmiş olan adımları takip ederler; iyi okullar bitirmek için çabalarlar, iyi iş bulmak isterler ve kaliteli bir yaşama sahip olmayı dilerler. Ve aslında farkında olmadan belirl...

DEVAM
Çözüm Odaklı Nesiller Yetiştirmek 29 Haziran 17
Çözüm Odaklı Nesiller Yetiştirmek

 Yaşanılan çevre ve toplum da geçmişten günümüze pek çok farklı sorun ortaya çıkmıştır. Bir kısmı çözüme kavuşurken, bir kısmı günümüze kadar gelmiştir. Zaman ve mekânın değişikliği ile sorunlar değişmiş, farklılaşmıştır. Dünya üzerinde her toplumun kendine has sorunları olmakla birlikte, zaman zaman d&...

DEVAM
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Vatandaşlık 16 Ekim 17
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Vatandaşlık

19. Yüzyıl’da hayatımıza giren kurumsal sosyal sorumluluk kavramı her geçen yıl yerini daha da sağlamlaştırarak yoluna devam etmiştir. Günümüzde kavram şirketler için vazgeçilmez bir hal almıştır. İçeriği her geçen gün daha da güçlenen kurumsal sosyal sorumluluk her şirketin misyon, vizyon ve çalışma alanına bağlı...

DEVAM
Sosyal Girişimcilik Nedir? 30 Ekim 17
Sosyal Girişimcilik Nedir?

     1980’lerden itibaren hayatımıza giren sosyal girişimcilik kavramı genellikle ticari girişimcilik ile karıştırılmaktadır. Bu iki kavram arasında ki en temel fark olarak; ticari girişimcinin kendi çıkarlarını ön planda tutarken, sosyal girişimcinin toplum çıkarlarını ön planda tutuyor olması gösterilebilir. Ticari girişimciler rekabet&ccedi...

DEVAM
Kurumsal Aidiyet ve Şirket Vatandaşlığının Kâra Olan Etkisi 21 Kasım 17
Kurumsal Aidiyet ve Şirket Vatandaşlığının Kâra Olan Etkisi

     Çalışmak sosyal bir deneyimdir. Çalışanların işlerini sevmesi ve çalışmakta oldukları kuruma karşı bir aidiyet hissetmesi o kurumun başarısı için önemli bir faktördür. Yapılan araştırmalara göre çalışanların önemli bir kısmı yaptıkları işi sevmiyorlar ve eğer işlerini sevmeden yapıyorlarsa kendilerini ya da yaptıkları ...

DEVAM
Sürdürülebilir Sosyal Sorumluluk Projeleri 01 Aralık 17
Sürdürülebilir Sosyal Sorumluluk Projeleri

Geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla toplumda var olan pek çok soruna çözüm üretebilmekteyiz. Doğru zamanda doğru hedef kitle ile buluşan projelerin olumlu sonuçları rahatlıkla görülebilmektedir. Fakat geçen zamanla birlikte sorunlar değişmekte ve yeni çözüm yolları üretmek gerekmektedir. Bu aşamada, nok...

DEVAM
Gönüllülüğün Bireylere ve Topluma Olan Katkıları 15 Aralık 17
Gönüllülüğün Bireylere ve Topluma Olan Katkıları

1985 yılında Birleşmiş Milletlerin aldığı karar doğrultusunda gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı arttırmak amacıyla 5 Aralık, Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu önemli günde gönüllülüğün tanıtılması, yaygınlaştırı...

DEVAM
Liderlik Becerisi Kazanımı 05 Ocak 18
Liderlik Becerisi Kazanımı

    Genel tanımı ile lider; bir grup insanı belli bir amaç etrafında toplayabilen ve onları etkileyebilen ve amaç doğrultusunda hareke geçmeleri hususunda yönlendirebilen kişidir. Çevremize baktığımızda pek çok farklı lider hemen gözümüze çarpar. Her alanda, her konuda liderler ile karşılaşırız. Buradan çıkarmamız ...

DEVAM
Kalıcı Öğrenme İçin Bir Yöntem: Deneyimsel Öğrenme Nedir? 07 Şubat 18
Kalıcı Öğrenme İçin Bir Yöntem: Deneyimsel Öğrenme Nedir?

      Öğrenme, belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, gerektiğinde bunları değiştirip yenilerini edinebilme yeteneğidir. Karşılaşılan durum sonrasında edinilen bilginin davranışa dönüştürülmesidir. Öğrenme yıllar boyunca anlamsal olarak değişim gösterirken aynı zamanda öğrenmenin metodu da zaman içe...

DEVAM
Bugünden Geleceği Düşünen Bireyler 20 Mart 18
Bugünden Geleceği Düşünen Bireyler

Dünya kendi ekseninde dönmeye devam ederken, insanlar için her gün pek çok dezavantajlı durum ortaya çıkmakta ve toplumsal sorunlar halini almaktadır. Dünyaya yaşadığımız noktadan bakmadan, daha geniş bir çerçeveden baktığımızda da bu sorunlarla hepimiz karşılaşmaktayız. Peki tüm bu gördüğümüz sorunlara çöz...

DEVAM
Hayal Gücünün Önemi 12 Nisan 18
Hayal Gücünün Önemi

Düşünmek ve fikir üretmek; planlama ve yönetim sürecinin ilk adımlarıdır. Tüm bu aşamaların temelinde ise anahtar bir kavram yatıyor; hayal gücü. Çocukluk çağlarından itibaren oyunla başlayan öğrenmede temel nokta hayal gücünün gelişmesine katkı sağlamak; aslında her çocuk oyuncak evlerle, arabalarla ya da yaşıtlar...

DEVAM
Ekip Çalışmasının Önemi 09 Mayıs 18
Ekip Çalışmasının Önemi

       Ekip çalışması bilincinin oluşumunun ve gelişiminin önemi ne olabilir ve bu bilinçle gelişmenin hayatımıza katkılarını nerelerde görebiliyoruz?     Hayatımızın her alanında farklı insan gruplarıyla birlikte ortak çalışmalar gerçekleştiririz. Kimi zaman bir projeyi hayata geçirmek için, kimi zam...

DEVAM
Nedir Bu Sosyal Girişimcilik? 24 Mart 19
Nedir Bu Sosyal Girişimcilik?

Hayatımızın en büyük gayesi nedir? Para kazanmak? İtibarlı olmak? İnsan olmak? Mutlu olmak? Soru işaretlerini onlarca, hatta yüzlerce sıralayabileceğimiz etken maddeleyebilirim sizlere. Bugün oturup kendimize bu soruyu sorduğumuzda başka insanlara karşılıksız fayda sağlamak cevabını kaçımız veriyor? Bu yanıtı veren bir kitle var önümüzde, sivil toplumc...

DEVAM
Oyuna Erişim Her Çocuğun Hakkı Mı? 09 Mayıs 19
Oyuna Erişim Her Çocuğun Hakkı Mı?

Hepimizin günlük yaşantımızda birbirimizden çok ayrı işleri, önem verdiği sorumlulukları mevcut değil mi? Gün içerisinde çok önemli toplantılarımız, yetiştirmek durumunda kaldığımız akşam yemekleri, sevdiklerimize almamız gereken hediyeler, yetişmemiz gereken görüşmeler mevcut. Peki çocukların? Onların bu hayatta en önemli işl...

DEVAM
10 Nisan 20
Evden Yapabileceğimiz Çevresel Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm Aktiviteleri

  Her şeyin bu kadar çabuk tükendiği bir dönemde hayatımızda önemini bir kez daha hatırlatan ‘’Sürdürülebilirlik’’ kavramı nedir gerçekten? Hadi gelin bugün biraz daimi olma yeteneği olarak da tanımlanan ‘’Sürdürülebilirlik’’ kavramını konuşalım.   Sürdür&uum...

DEVAM

Dünyadan Biz Sorumluyuz...

''SosyalBen Akademi 2015 yılında Ece Çiftçi tarafından kurulmuş SosyalBen Vakfı’nın ikinci iktisadi işletmesidir. Sosyal girişimci bir kuruluş olan SosyalBen Akademi, Türkiye’deki gönüllülük oranını artırabilmek ve daha yaşanılabilir bir dünya yaratmak için kurumsal firmalara, eğitim kurumlarına ve yurt dışı üniversitelerine hazırlanan bireysel öğrencilere sosyal sorumluluk proje danışmanlığı hizmeti vermektedir.''

 

SOSYALBEN AKADEMİ HİZMET MODELLERİ

SOSYAL SORUMLULUK

DANIŞMANLIĞI

ALT

PROGRAMLAR

GÖNÜLLÜ

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

 

BLOG
DUYURULAR

NASIL ÇALIŞIYORUZ ?

 

 

246 PROJE GERÇEKLEŞTİ
5929 SAAT GÖNÜLLÜ FAALİYET GERÇEKLEŞTİ
2127 ÖĞRENCİ PROJELERİNE LİDERLİK YAPTI

E BÜLTEN KAYIT

Projelerimizden, kampanyalarımızdan, geliştirdiğimiz yeni hizmetlerden, duyurulardan, bildirimlerden haberdar olmak için E BÜLTEN KAYIT formu ile sistemimize kaydolmanız yeterlidir.

E BÜLTEN KAYIT

KAYDET