SOSYAL SORUMLULUK DANIŞMANLIĞI

SosyalBen Akademi toplumun sorunlarına karşı bilinçli ve duyarlı bireylerin yetişmesi misyonu ile çalışmalarını sürdüren bir sosyal girişimcilik şirketidir.  Bu misyon doğrultusunda kurumları ve bireyleri doğru sosyal sorumluluk projelerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda sosyal sorumluluk proje danışmanlığı hizmeti vermektedir.

SosyalBen Akademi verdiği sosyal sorumluluk danışmanlık hizmeti kapsamında sosyal sorumluluk projesini oluşturma, planlama ve hayata geçirme kısmında mentörlük rolünü üstlenir.

Danışmanlık hizmeti bireysel öğrenciler, kurumsal firmalar ve eğitim kurumları için farklı uygulamalar ile şekillenmektedir.

 

Kurumsal Firmalar İçin Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı

SosyalBen Akademi çalıştığı kurumsal firmanın misyon, vizyon ve dinamiklerini belirleyerek, kurumun çalışmak istediği proje alanı doğrultusunda bir yön çizmektedir. Firma için toplumsal faydanın en iyi şekilde sağlandığı sosyal sorumluluk projesi oluşturulurken; kurum imajının olumlu etkilenmesi ve çalışanların gönüllülük kavramıyla tanışması için fırsatlar yaratılır.

SosyalBen Akademi kurumun misyon ve vizyonunu, toplumsal ihtiyaçları ve kurumun çalışanlarını işin içerisine katarak oluşturduğu sosyal sorumluluk projesinin uygulama aşamasını baştan sona kontrol ve organize etmektedir.

Kurum tarafından hayata geçirilen proje detaylarını, kurumun süreç içerisindeki görünürlüğünü, çalışanların aktifliğini ve kurum içinde ki aidiyetlerinin etki ölçümlerini gösteren bilgiler raporlandırılarak kurum ile paylaşılır.

 

Eğitim Kurumları İçin Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı

SosyalBen Akademi danışmanlık hizmeti vereceği eğitim kurumu ile gerçekleştirdiği tanışma toplantısı ile eğitim kurumunun ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını belirleyerek dönemlik ve/veya yıllık müfredat oluşturur. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise grubu için ayrı ayrı hazırlanmış olan teori müfredatı doğrultusunda öğrencilerin sosyal sorumluluk kavramı ve bileşenlerini sağlam temeller üzerine inşa etmesi hedeflenir. Dönem içerisinde teoriler ile desteklenerek gerçekleştirilecek proje uygulamaları sayesinde öğrenciler sosyal sorumluluk çalışmalarını deneyimleyerek öğrenme fırsatı elde ederler.

Eğitim kurumlarında öğrenciler ile yürütülen çalışmaların yanı sıra kurum bünyesinde sürdürülebilirliği sağlamak adına Eğitmen Eğitimi programı oluşturulmuştur. Öğretmenler için hazırlanan Eğitmen Eğitimi programı ile öğretmenlerin sosyal sorumluluk alanında yeterli donanıma sahip olmaları ve aktif olarak öğrencilerin proje ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri sağlanmaktadır.

Bireysel Öğrenciler İçin Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı

SosyalBen Akademi bireysel olarak sosyal sorumluluk projesi geliştirmek isteyen öğrencinin ilgi alanlarını belirlenirken, toplumsal sorunlar ve sivil toplum üzerine fark yaratacağı alanlar ve hedef kitleler üzerine araştırmalar yapar. Uzman danışmanlar tarafından hazırlanan müfredat doğrultusunda, verilen 12 saat teori eğitimiyle öğrenci proje üretmeye, gerçekleştirmeye hazırlanır.

Öğrencinin aktif katılımıyla, teoride öğrenilenlerin hayata geçirilmesi için uygulamalı etkinlikler ve planlamalar yapılır. Öğrencinin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak hazırlanan taslak program detaylandırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Projenin hayata geçirilmeden ön hazırlık aşaması, proje sırasında yapılacaklar ve proje sonrasında yapılacaklar olarak program detaylandırılır ve hazırlıklar yapılır. Bu aşamaların tamamında öğrenci ve danışman beraber hareket etmektedir. Danışman tarafından yönetilen ve öğrenci tarafından yürütülen projenin her aşaması aktif katılım sürdürülür.

Günümüzde akademi ve kariyer başarılarını oldukça etkileyen bir faktör olan sosyal sorumluluk olgusu, iş ve üniversite başvuru süreçlerini büyük ölçüde etkilemekte; kurumların fark yaratabilmesinde etken rol oynamaktadır. Bu yüzden danışmanlık sürecinin sonunda her öğrenci ve kurumun kendine özel Sosyal Sorumluluk CV’si oluşturulur.


Dünyadan Biz Sorumluyuz...

''SosyalBen Akademi 2015 yılında Ece Çiftçi tarafından kurulmuş SosyalBen Vakfı’nın ikinci iktisadi işletmesidir. Sosyal girişimci bir kuruluş olan SosyalBen Akademi, Türkiye’deki gönüllülük oranını artırabilmek ve daha yaşanılabilir bir dünya yaratmak için kurumsal firmalara, eğitim kurumlarına ve yurt dışı üniversitelerine hazırlanan bireysel öğrencilere sosyal sorumluluk proje danışmanlığı hizmeti vermektedir.''

 

SOSYALBEN AKADEMİ HİZMET MODELLERİ

SOSYAL SORUMLULUK

DANIŞMANLIĞI

ALT

PROGRAMLAR

GÖNÜLLÜ

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

 

BLOG
DUYURULAR

NASIL ÇALIŞIYORUZ ?

 

 

246 PROJE GERÇEKLEŞTİ
5929 SAAT GÖNÜLLÜ FAALİYET GERÇEKLEŞTİ
2127 ÖĞRENCİ PROJELERİNE LİDERLİK YAPTI

E BÜLTEN KAYIT

Projelerimizden, kampanyalarımızdan, geliştirdiğimiz yeni hizmetlerden, duyurulardan, bildirimlerden haberdar olmak için E BÜLTEN KAYIT formu ile sistemimize kaydolmanız yeterlidir.

E BÜLTEN KAYIT

KAYDET